Den Haag
Senior
16 uur per week
Startdatum op 1 mei
Verlopen
455 Dagen geleden
COA

UIpath ontwikkelaar

Op zoek naar een UIpath ontwikkelaar!

Opdrachtomschrijving:

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is op zoek naar een ontwikkelaar die:

1. Zorg draagt voor de installatie van de software op de OTAP-omgeving en het realiseren van een veilige, beheersbare en goed presterende technische infrastructuur, conform COA criteria;

2. Het project team kan ondersteunen bij de ontwikkeling van RPA processen;

3. Technische vraagstukken oplost en samen met medewerkers van het COA (en eventueel met onze ketenpartners) proceskennis omzet naar een technisch RPA design.

 • Als lid van het projectteam draag je bij aan de ontwikkeling van minimaal drie geautomatiseerde processen middels UiPath in 2023;
 • Je werkt robotiseringspotentieel uit van bedrijfsvoeringsprocessen binnen COA;
 • Je voert werkzaamheden uit op het gebied van RPA beheer, het uitwerken van proces documentatie, code reviews, begeleiden van gebruikersacceptatietesten en het faciliteren van de livegang;
 • Naast ontwikkeling van RPA scripts gedurende de projectfase, adviseer je over beheer en borging na de projectfase;
 • Je biedt ondersteuning om verdere professionalisering van de RPA organisatie te realiseren, altijd vanuit het oogpunt van ontwikkeling en het continue verbeteren van onze organisatie.

COA heeft een succesvol experiment uitgevoerd met RPA en gaat dit in de aankomende fase binnen de organisatie als standaard dienst implementeren. In deze fase is er behoefte aan RPA (en specifiek UiPath) expertise die de organisatie kan ondersteunen bij:

1) Het realiseren van een productiewaardige UiPath IT omgeving;

2) Het implementeren van UiPath oplossingen in de OTAP-straat;

3) Het uitwerken en implementeren van de benodigde governance.

Eisen:

 • De kandidaat moet een HBO- opleiding hebben afgerond, in een technische richting (bij voorkeur IT);
 • In bezit van Training/certificaat van UiPath Foundation en/of Advanced;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ontwikkelen in UiPath (minimaal 2 jaar);
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ICT binnen de Rijksoverheid (minimaal 1 jaar);
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Een VOG waarin een verklaring van geen bezwaar is opgenomen.
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.