Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 24 april
Interim opdracht
49 Dagen geleden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Applicatiemanager

Op zoek naar een Applicatiemanager!

Opdrachtomschrijving:

De Applicatiemanager is verantwoordelijk voor de regie op een gedeelte van het applicatieportfolio van het CIBG. Op tactisch niveau ben je de linking pin tussen:

• de afdeling Informatievoorziening,

• adviseurs uit de klantgerichte bedrijfsonderdelen,

• de collega Applicatiemanagers uit eigen en andere clusters,

• de interne scrum teams,

• de collega’s van het Service Management team en

• de externe ICT leveranciers en hosting partijen.

De Applicatiemanager richt zich verder op kwaliteitsmanagement, Contractmanagement, Planning & Control, Financieel management en Leveranciersmanagement. Hij/zij stelt (integrale) analyses op om deze processen proactief te monitoren en waar nodig acties te initiëren, coördineren, te bewaken en te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van de Applicatiemanager dat daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken zoals performance en bedrijfszekerheid.

De Applicatiemanager is ook verantwoordelijk voor het planmatig laten onderhouden en doorontwikkelen van het applicatieportfolio. Hierbij borgt de Applicatiemanager dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.

De Applicatiemanager neemt een centrale positie in alle deelgebieden van ICT, van applicatie tot infrastructuur. Hij/zij geeft mede invulling aan applicatieportfolio- en applicatielifecycle-management zodat in nauwe samenwerking met de ketenpartners gevraagde en noodzakelijke ontwikkelingen worden onderkend, gepland en gerealiseerd.

In projecttsituaties kan het voorkomen dat een applicatiemanager de rol vertegenwoordigt van technisch deel-projectleider en een collega applicatiemanager de rol van acceptant.

Eisen & Wensen

  • Beschikken over een WO-werk en denkniveau;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 5 jaar) met het managen van meerdere applicaties;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met projectmatig werken en het aansturen van technisch beheerteams;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring (tenminste 3 jaar) met het aansturen van interne en externe leveranciers (hosting en applicatiebeheer);
  • Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2;
  • Ervaring met managen van infrastructurele veranderingen en migraties;
  • Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting;
  • Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op ICT-onderwerpen infrastructuur, hosting en Microsoft platformen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk.
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.
Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. CIBG wil zich specialiseren op het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed. CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Kerkrade. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd.

Hoe kan ik je helpen?

Contact Kiarash

Stuur een email +31 (0)30 265 0 265
Nu beschikbaar
Hoe kan ik je helpen?