Apeldoorn
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 april
Verlopen
45 Dagen geleden
Belastingdienst

Gegevensmodelleur

Wij zijn op zoek naar een Gegevensmodelleur met ruime kennis en ervaring van logisch data modelleren en modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen

Opdrachtbeschrijving

Als gegevensmodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata.

De resultaatverplichting is om logische en technische implementatiemodellen op te stellen/te realiseren voor de gegevensstromen van de Belastingdienst. Het logistieke runtime proces van de setgebaseerde dienst waarbij het beschikbaar krijgen, beschikbaar houden en beschikbaar stellen, dit te modulariseren/verservicen. Het doel is om het logistieke runtime proces systematisch te kunnen voortbrengen met hoge quality of services. Dit op basis van een afspraak en verplichting van aanleveraars en afnemers (zowel intern als extern). Deze specifieke kennis (brede range van technische formaten, vormen van versleuteling ) is kennis dat niet aanwezig is bij BLD medewerker en de resultaatverplichting is ook om deze specifieke kennis over te dragen. Daarbij heb je inhoudelijk de vrijheid om in afstemming met collega's eigen afwegingen te maken zo lang maar naar het doel wordt toegewerkt. Inhoudelijk is er een duidelijk beginpunt: het specialistisch werk; de verticale data architectuur wat vanuit de topdownbenadering vraagt om kennisexplicitatie van wet en regelgeving naar (her)gebruik van gegevens te modelleren en kennis vast te leggen. Inzicht geven in welke data nodig is om voort te brengen (data flow- krijgen/stellen; afspraken met leveranciers, hoe lang, wanneer, aan wie). De modeltransformaties door het logisch model te vertalen naar het implementatieniveau (fysiek/technisch) voor het gegevensplatform. Het eindpunt is op abstract niveau helder: realisatie van logische gegevens gebruiksmodellen naar logische interactiemodellen en deze te implementeren. Binnen deze kaders is het vrij om in afstemming met collega's keuzes te maken.

Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.

Functie eisen

 • 7 jaar ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen
 • 7 jaar ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadata- en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie)
 • 5 jaar aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen, architectuur en tijdspatronenen zoals bitemporaliteit)

Aanvullende kennis

 • Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel)
 • Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit)
 • Verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams
 • Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren
 • Kennis van het modulaire ontwikkelen van engines om gegevens beschikbaar te kunnen krijgen, te houden en beschikbaarstellen naar zowel interne als externe partners
 • Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek
 • Ervaring met het maken van implementatie modellen
 • Ervaring met fact based modelling

De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.