OverEventsContact
language-icon
icon-chevron-down-secondary
EN
NL
Werken bij LINKIT
VERLOPEN9 months ago
Ministerie van Defensie
IBM server deskundige
Ministerie van Defensie
Op zoek naar een IBM server deskundige met ervaring met IAM, Security en ITIL.
ITILSECURITY

Functieomschrijving:Binnen de IAM afdeling wordt gebruik gemaakt van- IBM Secure Directory Server (SDS)- IBM Secure Directory Integrator (SDI).Voor deze software pakketten zijn we op zoek naar een inhoudelijk specialist. We verwachten dat inhoudelijk technische kennis van deze IBM producten waarbij u in staat bent om incidenten op te lossen in de oplossingen die gemaakt zijn met deze IBM producten.Daarnaast verwachten we dat u mee kunt bouwen aan uitbreidingen aan onze oplossingen door functionele vragen om te zetten in een technisch realiseerbaar ontwerp, u dit kunt bouwen, testen en implementeren. Hier onder staan in meer detail deze verwachtingen en werkzaamheden uitgeschreven. WERKZAAMHEDEN1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;- het doen van aanbevelingen;- het ontwerpen informatiefuncties;- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;- het onderhouden van Assembly Lines en de bijbehorende documentatie;- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;- het aanpassen van oplossingen aan door de klantorganisatie gewenste situaties;- het beheren en actueel en volledig houden van broncode en het uitvoeren van versiebeheer. 2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;- het beheren van systeemtestplannen;- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen; 3. Analyseert en lost storingen op, door:- het analyseren van problemen in informatiesystemen;- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;- het bewaken van de voortgang. 4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:- het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;- het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;- het onderhouden van gebruikershandleidingen;- het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;- het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen. Let op!Vanwege budgettaire redenen zal de initiele einddatum van het contract 31-12-2022 zijn, ongeacht de uiteindelijke startdatum. De mogelijkheid bestaat wel dat het contract verlengd zal worden tot de reguliere maximale looptijd van 4 jaar.Functie-eisen:  • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
  • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met IAM oplossingen/ projecten
  • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsborging
  • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met LDAP, SDI, SDS
  • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken
  • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met ITIL framework.
  • Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring mbt IBM Assembly Lines (inclusief testen en implementeren)


 Bedrijfsinformatie:

 

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

 

Screening

Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.