language-icon
icon-chevron-down-secondary
EN
NL
Werken bij LINKIT
Wet DBA

Modelovereenkomst vervangt de VAR

Begin 2016 heeft LINKIT een maatwerkovereenkomst opgesteld en laten beoordelen door de Belastingdienst. Op 31 maart 2016 is onze maatwerkovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst en geregistreerd onder nummer: 9051588051.

De transitieperiode is verlengd tot 1 januari 2020. Concreet houdt dit in dat de Wet DBA van kracht blijft. Gezien het feit dat de Wet DBA niet is afgeschaft, zal LINKIT dus blijven werken met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Achtergrondinformatie Wet DBA

Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (kortweg: DBA) aangenomen. De nieuwe wet is per 1 mei 2016 in werking getreden. Dit betekent dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) is komen te vervallen. Er zal een implementatietermijn tot 1 januari 2020. Deze periode staat in teken van implementatie en voorlichting met betrekking tot deze nieuwe wet. Vanaf 1 januari 2020 zal de wet ook gehandhaafd worden.

LINKIT heeft twee varianten van de goedgekeurde overeenkomst, namelijk de IT sourcing (detachering) en de Contractbeheer uitvoering.

Voorbeelden van deze modelovereenkomsten zijn hieronder te downloaden. Voor meer informatie over de Wet DBA en wijzigingen vragen wij u om onze nieuwspagina en Social Media kanalen in de gaten te houden.

Modelovereenkomst it-sourcing (detachering)

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst d.d. 31 maart 2016 met kenmerknummer 9051588051. LINKIT heeft twee varianten gemaakt. Deze variant (IT sourcing/detachering) bevat een concurrentiebeding.

Download modelovereenkomst

Modelovereenkomst contractbeheer

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst d.d. 31 maart 2016 met kenmerknummer 9051588051. LINKIT heeft twee varianten gemaakt. Deze variant (contractbeheer) bevat geen concurrentiebeding.

Download modelovereenkomst