Consortium LINKIT, Bartosz en DiVetro wint aanbesteding VWS en SZW

De Meern – Het consortium van specialistische partijen, bestaande uit DiVetro, Bartosz en LINKIT, is geselecteerd als leverancier voor de flexibele IT-inhuur door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat om één gezamenlijke aanbesteding.

De raamovereenkomst met de ministeries gaat in per 1 januari 2022 voor een periode van maximaal vier jaar. De totale geraamde waarde is 146 miljoen euro. Bartosz, DiVetro en LINKIT handhaven met deze nieuwe contracten hun positie binnen de ministeries.

Naast het consortium hebben nog 6 partijen het contract met VWS en SZW toegewezen gekregen. Dat zijn: SQL Integrator, Sogeti, IT Staffing, Itaq, Ordina en Headfirst.

Uitvoeringsorganisaties

In de overeenkomst zijn ook de uitvoeringsorganisaties opgenomen die vallen onder het ministerie van VWS. Dat zijn:

 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Het Bestuursdepartement
 • Het CIBG;
 • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG, inclusief agentschap);
 • De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO, inclusief secretariaat);
 • De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I);
 • De Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT);
 • De Gezondheidsraad (GR, inclusief secretariaat);
 • De Jeugdautoriteit (JA);
 • De Nederlandse Sportraad (NL Sportraad, inclusief secretariaat);
 • De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, inclusief secretariaat);

Harde kern, flexibele samenstelling

Het consortium wordt per aanbesteding samengesteld uit specialistische bedrijven met specifieke competenties of technologieën. De kern bestaat uit DiVetro, Bartosz en LINKIT. DiVetro levert experts op het gebied van analyse & agile, data, security, sourcing en regie. Bartosz levert agile testers. LINKIT verzorgt systeem- en applicatieontwikkelaars en integratie- en infrastructuurspecialisten, data engineers en applicatiebeheerders.

Patrick Rikken, partner/eigenaar DiVetro: “Wij zijn zeer verheugd dat we de samenwerking met VWS en SZW kunnen continueren. Deze overeenkomst is belangrijk voor ons werk in zowel de zorgketen als het sociale domein. Zo helpen wij circa 30 zorgorganisaties en diverse gemeentelijke organisaties om hun ambities op het gebied van digitalisering te realiseren”.

Kamiel de Boer, managing partner bij Bartosz: “De afgelopen periode is een bijzondere tijd geweest voor onze klant met compleet nieuwe uitdagingen. We hebben met veel plezier bijgedragen en doen dat ook graag weer gedurende de nieuwe contract termijn.”

Eric Holierhoek, CCO bij LINKIT: “Van deze raamovereenkomst maken verschillende diensten gebruik met veel diversiteit als het gaat om inhuur behoefte. De afwisseling in combinatie met de impact die de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties maken, zorgt voor veel dynamiek. Ons consortium sluit hier prima op aan en we zijn dan ook blij onze dienstverlening te kunnen continueren.