“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wil komen, zoek dan de samenwerking.”

Cornelis Lemstra

Chief Operating Officer

Wet DBA

Begin 2016 heeft LINKIT een maatwerkovereenkomst opgesteld en laten beoordelen door de Belastingdienst. Op 31 maart 2016 is onze maatwerkovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst en geregistreerd onder nummer: 9051588051. De transitieperiode is verlengd tot 1 januari 2020. Concreet houdt dit in dat de Wet DBA van kracht blijft. Gezien het feit dat de Wet DBA niet is afgeschaft, zal LINKIT dus blijven werken met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.
LEES MEER

Race for Excellence

Voor LINKIT betekent excellence “duurzaam continu verbeteren”. Een combinatie van kwaliteitsmanagement en duurzaamheid. Het vinden en binden van (IT) professionals is onze continue ambitie waar we iedere dag aan werken. Om aan deze ambitie invulling te geven streven wij naar een excellente bedrijfsvoering. Voor LINKIT is duurzaamheid een kwestie van met z’n allen over gaan tot actie. Dit met een trots gevoel over wie we zijn en waarom we dit doen.
LEES MEER

Maatschappelijke betrokkenheid

LINKIT vindt het belangrijk om een duurzame omgeving te creëren en te onderhouden voor mens en planeet. Naast de diverse inspanningen die de organisatie op dit gebied levert voor zaken als human capital en CO2 emissiereductie, is ook (lokale) maatschappelijke betrokkenheid een van de terreinen waarop LINKIT haar steentje bijdraagt. Dit gebeurt op een zeer relevante wijze. In 2014 is de samenwerking met basisschool De Twaalfruiter in Vleuten gestart op initiatief van LINKIT. Binnen deze samenwerking ontwikkelen LINKIT en de basisschool samen aanvullend lesmateriaal waarmee IT-vaardigheden in groepen 7 en 8 op het lesprogramma komen te staan.
LEES MEER