Job expired

Adviseur XBRL

Rijkswaterstaat

16h per week 12 months + Apply before 22 January 11:00

Experience

Medior/Senior

category

Information analytics

technologies

see description

location

Den Haag

Adviseren ten aanzien van XBRL vraagstukken, SBRL-inline en assurance. Adviseren over internationale ontwikkelingen op XBRL gebied.


Opdrachtbeschrijving

SBR-wonen zoekt een Adviseur SBR/XBRL, met als belangrijkste aandachtsgebied:

 1. het (mede) opstellen en uitvoeren van een marktbewerkingsplan voor de doelgroep softwareleveranciers (w.o.. voorlichting, training, leggen contacten in de markt etc) voor het realiseren van doelstellingen op gebied van system to system
 2. Ondersteuning van softwareleveranciers met vraagstukken over implementatie en best practices SBR
 3. Adviseren ketenmanager SBR-wonen t.a.v. allerhande issues en risico's die op kunnen treden als ook t.a.v. de uit te voeren strategie vanuit het ketenteam.
 4. Adviseren ten aanzien van XBRL vraagstukken, SBRL-inline en assurance. Adviseren over internationale ontwikkelingen op XBRL gebied.
 5. Coördineren van de samenwerking met Logius op strategisch en tactisch niveau

Achtergrond opdracht

5-12-2017 hebben Aw, WSW, BZK en Aedes zich middels het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector (VIW) verbonden om de informatieketen voor uitwisseling van de wettelijk verantwoordings- en sturingsinformatie van de woningcorporaties te verbeteren. Dit wordt vanuit de werkorganisatie SBR-wonen gerealiseerd. SBR-wonen is onder andere verantwoordelijk voor een goed werkende informatievoorziening ten aanzien van de dVi en dPi welke in samenwerking met Logius is gebouwd en onderhouden wordt. Vanuit de innovatieve doelstellingen en sterke nadruk op efficiency is het voor SBR-wonen van belang om op gebied van XBRL en assurance gebied steeds zoveel mogelijk voorop te lopen en goed aangehaakt te blijven met diverse kennis gremia. Hiervoor is het nodig dat goede en actuele specialistische kennis binnen het team aanwezig is.Eisen:

 • Kandidaat moet per direct beschikbaar zijn voor de opdracht
 • Opleiding: Business Informatics (Bedrijfsinformatiekunde) en/of (Bedrijfskundige) Informatica
 • Opleiding: Master of Finance en Control
 • Certificering: XBRL Foundation
 • 5 jaar WO/HBO werk- en denkniveau

Wensen/competenties:

 • Bewezen kennis van XBRL en Standard Business Reporting
 • Kennis en ervaring op het gebied van (verslaggevings)wetgeving, financiele verantwoording, informatiemodellering en techniek, en weet de combinatie hiertussen te maken.
 • Aantoonbare ervaring met implementaties en uitdagingen in het vakgebied van XBRL en SBR. Ervaring met advieswerkzaamheden.
 • Ervaring met verslaggeving.
 • Visie: op onderwerp SBR, en inzicht hoe dit vertaald moet worden naar de strategie van SBR-wonen.
 • Zelfsturing: kan zelfstandig werken op basis van overleg met opdrachtgever over wensen en verwachtingen.
 • Adviesvaardigheden: luisteren, doorvragen, samenvatten en duidelijk presenteren van oplossingen en scenario's.
 • Creatief denken.
 • Netwerkvaardigheid.
 • Analyserend vermogen.


Organisatorische context en cultuur

SBR-wonen is de werkorganisatie die de doelstellingen vanuit het convenant VIW realiseert. Dit doet zij met een team van 7 specialisten op gebied van onder andere gegevensmodellen dVi/dPi, taxonomie en XBRL. Daarnaast zijn stakeholders vanuit de convenantspartijen Aw, WSW, BZK en Aedes zeer actief betrokken maar ook andere ketenpartners als de KvK, NBA, Logius en andere softwareleveranciers. Omdat SBR-wonen vanuit de Keten redeneert is afstemming binnen de Keten een belangrijk uitgangspunt. Uiteindelijk gaat het om de meest efficiënte oplossing binnen de keten.

 • Reference ID
  0011935
 • Deadline
  Apply before 22 January 11:00
 • Hours per week
  16h per week
 • Duration
  12 months +
 • Start
  29 January

Check out other events from LINKIT

See more