Job expired

Procesconfigurator / modelleur Opentext appworks

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

32h per week 12 months + Apply before 05 November 15:15

Experience

Medior

category

Information analytics

technologies

see description

location

Amersfoort

Op zoek naar een Procesconfigurator / modelleur Opentext appworks met ervaring met met Procesmodelleren en inrichting in no/low coding platforms en Opentext Suite 16 / Appworks.


De procesconfigurator / modelleur Opentext appworks analyseert op basis van organisatieonderzoek en informatie van proceseigenaren en productowners de behoeften aan informatie van een organisatie en/of gebruikers. Hij vertaalt de onderzoeksresultaten in geïdentificeerde objecten en processen. De procesmodelleur modelleert RCE specifieke processen in Proza (OpenText appworks / Suite16). De procesmodelleur is onderdeel van een devops team proza.Functie eisen:

 • 3 jaar werkervaring in ICT / Informatievoorziening;
 • 1 jaar werkervaring met Procesmodelleren en inrichting in no/low coding platforms;
 • 1 jaar werkervaring binnen Rijksoverheid;
 • 1 jaar werkervaring met Opentext Suite 16 / Appworks.


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.


Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.


Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.

 • Reference ID
  0010917
 • Deadline
  Apply before 05 November 15:15
 • Hours per week
  32h per week
 • Duration
  12 months +
 • Start
  02 December

Check out other events from LINKIT

See more