Job expired

Functioneel beheerder Netwerk Access Control (NAC)

Ministerie van Defensie

32h per week 12 months + Apply before 18 October 09:00

Experience

Medior

category

Information analytics

technologies

see description

location

Huis Ter Heide

Op zoek naar een functioneel beheerder met werkervaring in grote uitvoerende organisaties en in het bezit van een ITILv3 certificering.


Functieomschrijving:

De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.. Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie. De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken.

Het project heeft als doel:

Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project. 

Werkzaamheden:

analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen,

beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project,

maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten,

gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen,

doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie,

controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren,

ook zal de medewerker initiatieven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project,

stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen,

houdt en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert,

stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang).Functie-eisen:

 • Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding en beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op HBO ICT niveau.
 • Je beschikt over 3 jaar over aantoonbare werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en change management, netwerkmanagement- en workflowsystemen.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte.
 • Je beschikt over de ITILv3 basis certificering (op verzoek te overleggen bij het toelichtend gesprek)
 • Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in migratietechnieken op IP-netwerken.


Bedrijfsinformatie:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere Departementen binnen Openbare Orde en Veiligheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Voor deze functie is een screening vereist, deze neemt doorgaans 6-8 weken in beslag.

 • Reference ID
  0010710
 • Deadline
  Apply before 18 October 09:00
 • Hours per week
  32h per week
 • Duration
  12 months +
 • Start
  06 January

Check out other events from LINKIT

See more