Job expired

Mendix Ontwikkelaar

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

40h per week 12 months + Apply before 06 April 10:00

Experience

Senior

category

Backend development

technologies

see description

location

Utrecht

LINKIT zoekt een Mendix Ontwikkelaar met kennis van ESB en eHerkenning


Functieomschrijving

IGJ is onlangs een portaal gerealiseerd op het Mendix platform (gebouwd met behulp van de leverancier Ordina). IGJ is voornemens di portaal verder uit te breiden en is daarvoor op zoek naar een partner die IGJ kan ondersteunen in deze doorontwikkeling door deels functionaliteiten te ontwikkelen en deels om IGJ in staat te stellen zelf functionaliteiten te ontwikkelen. Het portaal is één van de speerpunten van de roadmap van IGJ. In dat kader is het van groot belang dat het portaal succesvol gebruikt en doorontwikkeld kan worden.Functie-eisen

- Officieel partner van Mendix;

- Beschikt over voldoende eigen Nederlandstalige advanced- en expert developers (waarbij altijd min. 1 export developer geleverd kan worden);

- Developers zijn bereid om op verzoek van IGJ op kantoor in Utrecht te werken;

- Efficiënte realisatie (inclusief inschatting vooraf, overdacht en documentatie);

- Aantoonbare ervaring met de Rijksoverheid;

- Aantoonbare ervaring met het koppelen met andere systemen (waaronder ESB en eHerkenning);

- Aantoonbare ervaring met ontwikkelen van vragenlijsten/meldformulieren.Opdrachtgever IGJ

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.


Toezien op persoonsgerichte zorg

Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.


IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.


Informatievoorziening

Informatievoorziening speelt in het toezicht een belangrijke rol. Informatie is steeds meer digitaal voorhanden en we werken zo veel mogelijk papierarm. Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, applicaties en voorzieningen stellen. Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert. Deze keten of samenwerking strekt zich ook steeds meer uit naar commerciële leveranciers. In dit speelveld heeft de afdeling Informatie en ICT (I & I) een tweeledige rol. Aan de ene kant helpen we de wensen en eisen helder te krijgen en aan de andere kant voeren we de regie over de organisaties die deze moeten realiseren. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.

 • Reference ID
  0012823
 • Deadline
  Apply before 06 April 10:00
 • Hours per week
  40h per week
 • Duration
  12 months +
 • Start
  01 May

Check out other events from LINKIT

See more