Job expired

Software-ontwikkelaar/beheerder

Rijkswaterstaat

36h per week Apply before 24 February 11:00

Experience

Senior

category

Backend development

technologies

Excel

location

Den Haag

Onze Opdrachtgever zoekt een ervaren ontwikkelaar voor het opleveren van goed functionerende en onderhouden tools, die kunnen worden gebruikt op basis van de standaardapplicaties MS-Excel en MS-Acces.


Opdrachtbeschrijving

Binnen de uitvoering van het systeem van emissiehandel zijn bedrijven verplicht om informatie aan te leveren aan de NEa in door de Europese Commissie voorgeschreven excel documenten. Om data uit deze excel documenten te aggregeren, te controleren en te rapporteren zijn een aantal tools onder MS-Office ontwikkeld. Met deze tools kan de data ontsloten worden, kan de aan de EU-verplichte rapportage plaatsvinden en kan de NEa zijn taken uitvoeren om aanvragen te beoordelen en toezicht uit te voeren.Bij de NEa is niet de benodigde kennis en tijd beschikbaar om het onderhoud, het door ontwikkelen en het ontwikkelen van aanvullende tools uit te voeren.

Het resultaat van de opdracht bestaat uit goed functionerende en onderhouden tools die kunnen worden gebruikt op basis van de standaardapplicaties MS-Excel en MS-Acces. Werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitgevoerd zijn:

 1. analyseren welke input in excel formats beschikbaar is;
 2. inventariseren welke output de tools moeten leveren (rapportages en checks);
 3. ontwikkelen van macros in Excel en Access om de gewenste output te leveren;

Deelproducten zijn:

 1. Onderhoud aan en uitbreiding van bestaande tools (GEMS en TAGS);
 2. Module voor inlezen en controleren MMP-formats;
 3. Module voor inlezen en controleren jaarljkse datarapporten toewijzing;


Harde eisen:

 1. HBO informatica (en softwareontwikkeling);
 2. Minimaal 5 jaar programmeer ervaring (VBA);
 3. Minimaal 5 jaar ervaring met VBA ontwikkeling in Excel en Acces;
 4. Minimaal 5 jaar ervaring met dataflow emissiehandelsysteem;
 5. Minimaal 5 jaar diepgaande kennis van en ervaring met datastroming emissiehandel;
 6. Analytisch denkvermogen;


De NEa is uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot en energietransitie in Nederland. De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is eigenaar van de NEa en opdrachtgever voor de uitvoering van het EU ETS. In opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is de NEa verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving Energie voor Vervoer. Zo dragen wij bij aan de uitvoering van het klimaat- en hernieuwbare energiebeleid.De NEa bestaat uit twee inhoudelijke domeinen te weten het domein Energie voor Vervoer en het domein Emissiehandel. Daarnaast is er een ondersteunende afdeling Strategie en Organisatie.

 • Reference ID
  0012357
 • Deadline
  Apply before 24 February 11:00
 • Hours per week
  36h per week
 • Start
  02 March

Check out other events from LINKIT

See more