Supersnel modulair configureren zonder foutmarge

OutSystems Low-code

Twintig keer zoveel calculaties in dezelfde tijd

Met een applicatie voor ModuleMakers, een corporate start-up die voortgekomen is uit tech-gigant Croonwolter&dros, ving LINKIT een complex engineerings- en calculatieproces in één handig programma.

Bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw of verduurzaming van een bestaand gebouw komt veel kijken. Zo moet bijvoorbeeld bedacht worden welke systemen voor klimaatbeheer moeten worden aangelegd en welk materiaal daarvoor nodig is. Met miljoenen combinaties van mogelijkheden en diverse varianten van leidingen en isolatiemateriaal tot bevestigingsbeugels en kraantjes is dat een behoorlijk ingewikkelde, foutgevoelige én tijdrovende klus voor ModuleMakers. Omdat alles bij ModuleMakers draait om het modulairder en minder foutgevoelig maken van het werk, klopten ze bij LINKIT aan voor de transformatie van dit ontwerpproces. De excelfile, waarbij handmatige invoer nodig is, werd omgezet in een programma. In een gezamenlijk team ontwikkelden LINKIT en ModuleMakers de oplossing: een beslisboom die het hele ontwerpproces stroomlijnt, zodat precies duidelijk is welke modules passen bij welke type gebouwen en de juiste combinaties makkelijk kunnen worden samengesteld.

Energie uit vele invalshoeken

Voor ModuleMakers was het niet de eerste keer dat zij samenwerkten met LINKIT. Eerder werd namelijk al een applicatie ontwikkeld waarmee product engineers gebouwsystemen konden ontwerpen. Het nieuwe vraagstuk bleek complex: de reeds ontwikkelde producten moesten met een nieuwe applicatie volledig te configureren zijn, inclusief diverse conditionele voorwaarden. Daarbij kun je denken aan de hoogte van een gebouw, de combinatie van isolatiemateriaal met buizen van een bepaalde diameter of meer algemeen of verschillende aansluitingen wel bij elkaar passen. Het project startte dan ook met een designsprint, waarbij de energie er meteen goed in zat. “We hebben met alle betrokkenen samen gezeten, waardoor er een volledig beeld van de uitdaging kon worden geschetst,“ vertelt Arvid Duijzer, oprichter van ModuleMakers. “Het resultaat sluit hierdoor goed aan bij de wensen en het project krijgt snel een hoge betrokkenheid.”

Naar de essentie…

Tijdens de designsprint was het dus zaak om terug te gaan naar de kern van het vraagstuk: Hoe kunnen we het engineeringsproces optimaliseren, om zowel snellere als betere modulaire configuraties te maken? Het gemengde team, met daarin onder andere ontwikkelaars van zowel LINKIT als ModuleMakers, drong uiteindelijk door tot de essentie. Jonathan Wigmans, UX-designer bij LINKIT: “Toen we eenmaal vast hadden gesteld dat die modulaire producten eigenlijk werkten met standaardobjecten en variabelen daarop, hadden we de bouwstenen die we nodig hadden voor de oplossing. Daarmee konden we iedere mogelijke productconfiguratie samenstellen”

…en de tekentafel

Dat betekende dat er, aan het einde van de designsprint, ook meteen een prototype gemaakt werd om te kijken of de oplossing in de juiste richting zat. Want niet alleen moest de nieuwe applicatie robuust en foutloos zijn, hij moest ook laagdrempelig én makkelijk te onderhouden zijn. “In de techniekwereld denken mensen beeldend,” legt Arvid uit. “Door direct de gebruikers mee te nemen in het proces, konden we het draagvlak vergroten.” Jonathan beaamt dat: “Het laat zien wat de kracht van design is om dit soort procesmatige problemen op te kunnen lossen.”

Low-code voor een snelle doorlooptijd

De applicatie werd uitgewerkt in low code (een techniek die werkt met vooraf gemaakte functionaliteiten, waardoor weinig ontwikkeltijd nodig is, red.) met OutSystems. Tijdens de designsprint hebben de ontwikkelaars direct de technische haalbaarheid van de ideeën gevalideerd, wat ervoor zorgde dat de ontwikkeling een vliegende start kende. De oplossing kon worden gebouwd in vijf sprints van twee weken, aan de hand van het visuele en technische ontwerp. Hiermee stond er een prototype, waaraan nog wel enkele onderdelen moesten worden toegevoegd, waaronder de structuur voor de database en de output die nodig was voor andere afdelingen binnen ModuleMakers.

Deze applicatie is dan ook zeker geen een-op-een vertaling van de oorspronkelijke Excel. Jonathan licht toe: “Met wat we hebben opgeleverd, zijn we echt gegaan voor een zo groot mogelijke meerwaarde. Het is geen vragenlijst geworden, maar een uitgebreide beslisboom, met voorwaardelijke logica en een achterliggende database die continu aangevuld kan worden. Daarmee is het dus ook toekomstbestendig.” Het team ontwikkelde de applicatie uiteindelijk in een verbazingwekkend korte periode. ModuleMakers kreeg na slechts tien weken een volledig bruikbare technische applicatie in handen, waarvan enkel de database nog gevuld moest worden. De keuze voor low code betekende voor hen tevens dat zij hun applicatie zelf makkelijk kunnen beheren en, indien nodig, snel aan kunnen passen zonder daarbij afhankelijk te zijn van LINKIT.

Een besparing van begin tot eind

De ModuleMakers-productconfigurator wordt gebruikt door de calculatie- en engineeringafdeling binnen het engineeringstraject. Zij kunnen op een canvas de diverse onderdelen samenstellen, waarna de output en daaruit voortvloeiende opties kunnen worden gebruikt voor het maken van een passend ontwerp. De tijd die ModuleMakers hiermee bespaart is enorm. Arvid: “Met deze applicatie doen we nu twintig keer zoveel calculaties in dezelfde tijd, plus: de foutmarge rolt naar beneden!” Jonathan vult aan: “Dat deze informatie nu verankerd ligt in een applicatie, maakt dat je als organisatie veel weerbaarder bent voor veranderingen in bijvoorbeeld je personeelsbestand, maar ook wendbaarder in de producten die je maakt en levert.” Met de toevoeging van de applicatie versterkt ModuleMakers haar fundament om met modulaire producten klanten efficiënter, schoner en veiliger te helpen bouwen. In de toekomst liggen er dan ook zeker opties voor verdere integratie van deze toepassing in andere processen, zoals in de productie van bouwtekeningen. Arvid: “De impact van deze innovatie is dat we grootschalig kunnen automatiseren, niet op één stukje, maar in het hele proces van klant tot oplevering.”