Sport en data: Waar te beginnen?

Data

Hoe Nederlandse sportclubs- en bonden hun (eerste) datastappen nemen

Of het nu hockey is, een voetbalclub, of een algemene sportbond, het idee dat ze ‘iets’ moeten met data is inmiddels wel doorgedrongen. LINKIT organiseerde een interactieve rondetafelsessie met 12 deelnemers die bij hun betreffende sportorganisatie met data werken om inzichten en ervaringen uit te wisselen. En aan de slag met data gaat niet vanzelf. Budgetten zijn soms een issue aangezien data zichzelf eerst maar moet zien te bewijzen. Dit artikel is een samenvatting van de inzichten van de deelnemers aan de sessie.

1. De uitdagingen

Het maken van de eerste keuze

Als je goed kijkt is er veel data te verzamelen voor een sportclub. Data over de spelers, prestaties op het veld, tijdens de training, maar ook voor de scouting van spelers. Er zijn ook veel commerciële gegevens te verzamelen. Veel clubs hebben maar ca. tien procent van hun fanbase in het vizier. Bij een voetbalclub zitten de meeste fans thuis achter de buis. Maar wie zijn dat?

Voor de meeste clubs en bonden is het (budgettair) niet te doen om op alle punten vol in te zetten. En dus moeten ze een keuze maken. Kiezen ze voor de performance, of juist voor commerciële data? Bij clubs en bonden die wat verder zijn is het juist een uitdaging om de beschikbare data zo goed mogelijk te gebruiken. Data zit bij veel clubs nog in de fase dat het zichzelf moet bewijzen.

“Data over fan experience en data over performance van sporters zijn nu nog twee gescheiden werelden. Dit komt wel steeds meer naar elkaar toe.”

De kwaliteit en kwantiteit van de data

Natuurlijk is er vaak al data beschikbaar. Zeker bij professionele clubs worden de spelersprestaties uitgebreid bijgehouden en geanalyseerd. Om inzicht uit data te halen moet je die altijd vergelijken met het gemiddelde van oudere prestaties op basis van gestandaardiseerde waardes: de benchmark.

De rol van data binnen de organisatie

Wat je moet zien te voorkomen is dat je als ‘buitenstaander’ met een berg data aan komt zetten bij de coach en hem of haar gaat vertellen hoe het moet. Data moet vooral adviserend zijn en de coach helpen en niet vervangen. Je moet op zoek naar een balans van toegevoegde waarde, zonder disruptief te zijn in het huidige proces. Dit is een cultuurverandering waar de ene club al verder in is dan de andere.

2. De visie

Het voordeel van visie is dat deze niet gebonden is door budgetten. En dus kan hier wat vrijer over worden nagedacht. Wat kunnen clubs en bonden eigenlijk bereiken met data?

Meer inzicht in de fanbase

Om contact te houden met fans ontkom je niet aan het verzamelen van data. Sowieso een naam en een mailadres. Maar met marketingtooling is nog veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld het gebruiken van indicatoren om mensen uit je fanbase online te vinden en te bedienen. Hoe zorg je ervoor dat iemand die supporter van je club is niet alleen juicht voor de tv, maar ook een shirt koopt, of een seizoenskaart?

“Data inzetten om de fan experience te verbeteren gaat om emotie”

Open source

Één van de uitdagingen is beschikken over voldoende historische data om de benchmark te bepalen. Maar wat als je de gemiddelden van de data van bijvoorbeeld alle hockeyclubs open source zou maken? Daarbij deel je de data met elkaar en is het dus makkelijker om prestaties te vergelijken. Natuurlijk wil geen enkele club te veel verklappen aan de concurrent. Hierbij is wellicht ook een rol weggelegd voor een sportbond als neutrale beheerder van de data. Waarbij je in ruil voor je eigen data de benchmark van de competitie krijgt. Veel sportbonden zien het sowieso als hun taak om het gebruik en het verzamelen van data te faciliteren.

“Veel bonden hebben de mankracht niet, dus hopen we hun hier met samenwerkingen in te ondersteunen.”

Betere profielen van spelers

Het scouten van nieuwe spelers is ongelooflijk belangrijk voor het succes van clubs. Het beoordelen van spelers gebeurt nu vaak op basis van de mening van de jeugdcoach richting de scout van een club. Dit terwijl jeugdspelers nogal fluctueren in hun prestaties. Stel dat er familieperikelen zijn, zoals een scheiding of een overlijden, dan heeft dit mogelijk een grote uitwerking op de prestaties. Door meer en betere informatie te verzamelen van talentvolle jeugdspelers ontstaat een veel completer beeld en heeft een eenmalige gebeurtenis minder impact op de totale beoordeling van een speler

Hier begin je!

LINKIT heeft een groot trackrecord op alle fasen van dit soort ‘data-avonturen’, zowel in het bedrijfsleven als in de sport. Onze insteek is om als innovatiepartner organisaties te ondersteunen om waarde te halen uit hun data. Dat doen we door een plan hiervoor op te zetten, ze te helpen bij het inrichten van de infrastructuur hiervoor en ze te adviseren in het gebruik ervan.