In 3 weken (bijna) zelf een low-code applicatie bouwen

OutSystems Low-code

Ondersteunen bouw OutSystems app voor het logistieke proces bij waterschap Vechtstromen

Een low-code applicatie bouwen met OutSystems. Is dat nou coderen, of juist configureren? Daarover ging een discussie aan de programmatafel van het waterschap Vechtstromen. Breder ging dit gesprek over een nieuwe OutSystems app die het waterschap in eigen beheer heeft gebouwd, met ondersteuning van LINKIT. Het waterschap is zeer enthousiast over zowel het resultaat als het werkproces en dat heeft alles te maken met de unieke eigenschappen van OutSystems.

De case

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van waterschap Vechtstromen gebruikten voor het logistieke proces rondom de grondstoffen van een zuivering jarenlang de applicatie Riloss. De leverancier van deze applicatie bestaat echter al jaren niet meer. Hierdoor kostte het de organisatie veel tijd, en dus geld, om de applicatie draaiende te houden. Bovendien nam het risico dat de applicatie in zijn geheel niet meer functioneerde steeds verder toe omdat de omgevingen waarop de applicatie draait wel (moeten) door ontwikkelen.

Hogere rapportage-eisen

Om het probleem nog groter te maken zijn de laatste jaren ook de rapportage-eisen zowel vanuit wetgeving als intern een stuk groter geworden. Ook hieraan kon Riloss niet voldoen. Tot slot zijn zowel de wensen rondom het proces als de hedendaagse mogelijkheden dusdanig veranderd dat er flinke efficiencywinst te behalen was door de app te vervangen.

Low-code applicatie ontwikkelen in eigen beheer

En die vervanger, ChemLog, dat moest een in OutSystems gebouwde low-code app worden. Nu is het relatief simpel om dat proces uit te besteden aan een derde partij, maar dat wilde het waterschap bewust niet. Door zelf te ontwikkelen wilden ze meer grip houden op de ontwikkel- en beheerkosten en hoopten ze dat de app toekomstbestendiger zou zijn. Daarnaast maakt zelf ontwikkelen het makkelijker om Chemlog te koppelen aan andere applicaties en deze verder door te ontwikkelen.

Twee doelen

Leren programmeren met OutSystems werd zodoende bijna net zo’n belangrijk doel als het creëren van de nieuwe app. Als ‘leermeesters’ werd gekozen voor ondersteuning van LINKIT. Met een afdeling van ruim 30 OutSystems developers hebben we meer dan genoeg kennis en ervaring in huis om een dergelijk traject te begeleiden.

Scrum

Een belangrijk onderdeel van die begeleiding was de introductie van Scrum in het werkproces. Hierdoor werd het hele ontwikkelingstraject opgeknipt in korte sprints en werd bovendien de onderlinge communicatie duidelijk ingericht.

User stories

Daarnaast werd door het waterschap voor ieder stukje functionaliteit van de low-code applicatie een user story geschreven. Elk daarvan heeft de ontwikkelstraat doorlopen. Dit zorgt voor een nauwe en constante samenwerking met de eindgebruikers van het waterschap en garandeert een stuk kwaliteit omdat alle gemaakte functionaliteiten op alle gewenste platformen getest zijn, door een andere programmeur zijn nagekeken en uiteindelijk door de gebruiker getest en akkoord bevonden zijn.

Beter dan gedacht

Al snel bleken de nieuwbakken OutSytems programmeurs van het waterschap prima uit de voeten te kunnen met OutSystems. Programmeren met OutSystems gebeurt namelijk voor een groot deel visueel, door voorgeprogrammeerde stukken code achter elkaar te zetten. Hierdoor gaat het werk tot wel tien keer sneller en is de foutmarge ook een heel stuk lager. Na een inwerkperiode door LINKIT kon het waterschap het grootste gedeelte van de applicatie zelf bouwen. Een flinke meevaller.

Het resultaat mocht er vervolgens zijn. In slechts drie weken tijd werd een volledig functionerende applicatie opgeleverd die voldoet aan alle wensen.

Voordelen zelf ontwikkelen low-code applicatie

Het zelf low-code ontwikkelen van een applicatie past goed in het gedachtegoed van de digitale transformatie die het waterschap doormaakt. Adaptief zijn is daarbij namelijk een belangrijke eis. Als de wensen en eisen in de toekomst veranderen, kan de applicatie nu relatief makkelijk mee veranderen. Alle kennis zit tenslotte in eigen huis. Ook kan Chemlog eventueel worden uitgebreid met innovatieve onderdelen, zoals automatische bestellingen van grondstoffen door sensoring te plaatsen bij grondstoftanks. Tot slot groeit het OutSystemsplatform en dus ook de applicaties die erop draaien met hun tijd mee. Hierdoor wordt voorkomen dat er weer een?legacy-applicatie?zoals Riloss ontstaat.

Positief resultaat

Inmiddels is het project afgerond en zijn we overgestapt op een beheerdersrol. De resultaten zijn gedeeld met diezelfde programmatafel van het waterschap die zich eerder afvroeg of OutSystems wel echt programmeren is. Hun reactie was zeer positief. Zowel op het verloop als op de uiteindelijke resultaten. Dit kwam mede door de erg positieve feedback vanuit de organisatie, het halen van de planning en het ruim binnen budget blijven.

LINKIT

Ook voor LINKIT was de samenwerking met het waterschap interessant. Voor ons is het een nieuwe bevestiging van de kracht en de mogelijkheden van programmeren met OutSystems. Het feit dat een groep programmeurs zonder kennis van OutSystems er wel binnen de kortste keren er een complete app van kunnen maken geeft een duidelijke boodschap af!

Heb jij ook interesse in een dergelijke vorm van samenwerking. Bij LINKIT staan we daar zeker voor open! Neem contact op met één van onze experts voor meer informatie.