De Compliance Afdeling leidt MKB’ers door een oerwoud aan regelgeving

OutSystems Low-code

Met OutSystems als machete.

Het is begin 2022, als Maarten van Veen zijn idee voor De Compliance Afdeling bedenkt: een platform om mkb’ers te helpen compliant te worden of blijven, door hen mee te nemen in alle stappen die zij daarvoor moeten nemen. Geen moeilijke taal, veel visuele uitleg en bovenal: met een achterliggend systeem dat direct aangeeft wat er nodig is om grip te krijgen op je bedrijfsrisico’s en het naleven van geldende wet- en regelgeving. Dat platform bouwt hij met LINKIT in OutSystems. Zo is de startup ingericht op groei en wordt Maartens medewerker Lutfi meteen meegenomen in de ontwikkeling, om op alle fronten te bouwen aan de toekomst. En zo helpt hij ze door een oerwoud aan regelgeving.  

Via een forum op zoek naar kennis

Voor de uitvoer van zijn idee is een goed werkend platform essentieel, weet Maarten. Voor hij bij LINKIT uitkomt doet hij dan ook uitgebreid onderzoek naar opties. “Ik was op zoek naar een programmeur, maar moest ook kijken naar de kosten. Daarom kwam ik op een gegeven moment bij low-code uit”, vertelt Maarten. “OutSystems sprong eruit vanwege het feit dat het een sterk platform is. Op het gebied van privacy en security zit het helemaal goed en ze zijn heel transparant.” De volgende stap was het vinden van iemand die veel ervaring had met de implementatie daarvan, om de compliance tool te ontwikkelen. “Via het forum van OutSystems zocht ik daarom naar iemand die actief was in Nederland en de benodigde kennis in huis had. Zo kwam ik uit bij Remco Dekkinga van LINKIT, die mij vervolgens in contact bracht met Dion en Barend.”

Ontwikkelaar en sparringpartner

Dion en Barend werken bij LINKIT en zijn accountmanager (Dion Drost) en OutSystems-developer (Barend Coetzer). Beiden zijn erg enthousiast over de opdracht. Barend: “We bouwen samen echt de kern van het bedrijf. Er is veel vrijheid en tegelijkertijd moet je heel vindingrijk zijn en alles continu bevragen.” Zowel Dion als Barend zijn daarom niet alleen bezig met de functionaliteiten. “We kijken waar we quick wins zien en denken ook graag mee over hoe Maarten bijvoorbeeld meer klanten kan krijgen”, aldus Dion. Daarnaast zit Barend één dag per week samen met Lutfi, de bijna-afgestudeerde software engineer die als OutSystems-developer in dienst is van De Compliance Afdeling. Barend is met zijn ervaring verantwoordelijk voor de architectuur en de meest complexe functionaliteiten, terwijl hij daarnaast Lutfi wegwijs maakt in onder andere best practices, data modelling en reusability van onderdelen. “Het is belangrijk dat Maarten zijn flexibiliteit behoudt”, legt Barend uit. “Daarom delen we onze kennis. Bovendien is OutSystems toegankelijk. Die twee dingen samen geven grip, niet alleen voor de rol van Lutfi, maar ook voor het aantrekken van toekomstig personeel.” 

“Op het gebied van privacy en security zit het helemaal goed en ze zijn heel transparant” 


Voorwaarden voor succes

Maarten beaamt dat. “De rol van LINKIT zal dus ook niet altijd hetzelfde zijn, want afhankelijk van de fases van het project en de kennis van Lutfi, hebben we hen meer of minder nodig. Het is fijn dat dat kan.” Op dit moment bouwt De Compliance Afdeling volop aan de risicoanalyse, de kernfunctionaliteit van het platform. Die is cruciaal, omdat die bepaalt wat een ondernemer in beeld heeft, aan welke ISO-, NEN-normen of regelgeving deze wil voldoen en wat de kans is dat het bedrijf er niet aan voldoet. “Je kunt als ondernemer elk jaar zelf bepalen hoeveel risico je wil lopen”, legt Maarten uit. “De Compliance Afdeling geeft daarin ruimte en zorgt er met een helder stappenplan voor dat je in control bent én blijft. Afhankelijk van waar je aan moet of wil voldoen, worden door het platform vervolgens taken toegekend aan verschillende mensen binnen de organisatie.” Barend is daarmee degene die in OutSystems de risicoscenario’s van Maarten aan de diverse optionele en verplichte maatregelen moet koppelen. Die acties moeten weer op het juiste moment bij de juiste personen terecht komen. Daarbij moeten klanten hun voortgang kunnen zien in hun eigen omgeving en moet de tool zowel voor kleine als iets grotere bedrijven werkbaar zijn, zodat het ook schaalbaar is. Eén van de belangrijkste voorwaarden is misschien nog wel dat het ook écht makkelijk blijft. Zowel qua communicatie als qua platform. “Alles wat we bouwen moet voldoen aan zeven principes” vertelt Maarten. “Het moet bijvoorbeeld eenvoudig zijn, geen juridische taal bevatten, geen steile leercurve hebben, enzovoorts. Alleen als het daaraan voldoet mag het gebouwd worden.” 


Samen groeien

Inmiddels staat de basis van het platform en zijn de vervolgstappen duidelijk; in de zomer moet de eerste versie van het platform gepresenteerd worden. Barend: “Niet veel startups werken in OutSystems, terwijl het veel voordelen heeft. Eén daarvan is het feit dat veel functionaliteiten er al zijn. Zo kun je snel schakelen en verkort je je ‘time to market’. Bovendien is het zeer toekomstbestendig en de voorspelling is dat er alleen maar meer mee gewerkt gaat worden.” Ook Maarten is blij met zijn keuze, zowel op het gebied van low-code als met het partnership. “Het was voor mij heel belangrijk een organisatie te vinden die ruime ervaring heeft met OutSystems, die een vangnet en een sparringpartner is, en die vooruitdenkt, zodat er geen langetermijnproblemen ontstaan. Daarnaast moet je iemand hebben die ook durft tegen te spreken. Dat zit met LINKIT wel goed”, lacht Maarten. Hij benadrukt de goede dynamiek die er is tussen Lutfi en Barend. “Ze doen nooit zomaar iets, het gaat altijd over ‘waarom doe je dat zo’.” Zowel De Compliance Afdeling als LINKIT zetten dan ook in op samen groeien en zijn erop gebrand om De Compliance Afdeling tot een succes te maken. De eerste tekenen zijn gunstig: het benodigde aantal klanten voor het eerste jaar is gehaald en ook Dion en Barend hebben het volste vertrouwen in Maartens idee!  

OVER DE COMPLIANCE AFDELING

Compliance gemakkelijk gemaakt. Geen ingewikkelde taal, maar heldere visuele uitleg en ondersteuning om grip te krijgen op de risico’s van je bedrijf en het naleven van wet- en regelgeving. De Compliance Afdeling helpt bedrijven bovendien met het verkrijgen van ISO-certificeringen en het uitvoeren van een RI&E.    

4 FAST FACTS OVER COMPLIANCE

  • Compliance gaat over naleven van wet- en regelgeving, interne richtlijnen en beleid. 

  • Integriteit, milieu, corruptiepreventie, export control, fraudepreventie, mensenrechten, IT-security en privacy compliance onderwerpen zijn. 

  • Je bedrijf wordt aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers, zakenpartners en investeerders wanneer de compliance op orde is.

  • Je als bedrijf de plicht hebt om in te grijpen bij pestgedrag en seksuele intimidatie.