Monoliet vs Microservices: wanneer wel en wanneer niet?

Microservices

Monoliet in de IT-wereld

Monoliet is een term die wellicht beelden oproept van reusachtige meteorieten, maar in de wereld van IT is het eenvoudigweg een aanduiding voor een geheel. In dit artikel gaan we dieper in op de monoliet versus microservices: wanneer kies je voor welke strategie?

Een monoliet in de IT-context verwijst naar een applicatie die is opgebouwd uit één codebundel. De afgelopen jaren zijn microservices in opkomst gekomen, die het mogelijk maken deze monoliet op te splitsen in kleinere, beheersbare stukjes. Dit maakt het ontwerpen en beheer van de applicatie eenvoudiger. Maar wanneer is het verstandig om de overstap naar microservices te maken? En wanneer houd je vast aan de monoliete structuur?

De voordelen van microservices

Het opdelen van een monoliet in microservices houdt in dat je de codebundel opknipt in kleinere stukjes. Deze stukjes worden onafhankelijk van elkaar in containers of lambda functies opgebouwd en aan elkaar gekoppeld door middel van API’s, zodat ze als een geheel functioneren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • Teams van programmeurs kunnen efficiënter werken door per team een klein onderdeel van de applicatie op te pakken.
  • Bij omvangrijke apps waaraan veel mensen tegelijkertijd werken, is het makkelijker om ze te beheren en verder uit te bouwen.

Monoliet of microservices?

Ondanks de voordelen van microservices zijn ze niet altijd de beste keuze. Voor grote apps zoals Google Maps, Uber of Thuisbezorgd is het opsplitsen in microservices essentieel. Deze apps zijn continu in ontwikkeling en er werken grote teams van ontwikkelaars tegelijkertijd aan. Het opknippen in microservices maakt parallelle ontwikkeling van functionaliteiten mogelijk.

Voor veel apps die nog in de startfase zitten, kan deze benadering echter overkill zijn. Het agressief opknippen van je app in microservices vanaf het begin kan veel tijd kosten en contraproductief werken. Een “monolitische” startfase is vaak efficiënter en stelt je in staat om snel functionaliteit te testen op eindgebruikers via een zogenaamd Minimal Viable Product” (MVP).

Schematische weergave van Monoliet versus Microservices

Wanneer overstappen?

Het pad naar microservices moet een organisch proces zijn. Microservices ontstaan vaak uit noodzaak, bijvoorbeeld vanwege een bottleneck in de performance of omdat er een extra ontwikkelteam aanhaakt dat focust op een specifiek stuk van de code.

Heb je nog meer vragen over de monoliet versus microservices? Onze experts staan klaar om je verder te helpen. Neem contact op voor meer informatie!