LINKIT in drie landen:

Zoek de verschillen

LINKIT groeit en het aantal internationale collega’s, met ieder hun eigen achtergrond en cultuur, neemt steeds verder toe. In het laatste LINKIT-magazine (december 2022, red.) hebben we drie LINKIT-explorers uit Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika gevraagd naar de onderlinge arbeids- en cultuurverschillen en hoe de onderlinge communicatie soms grappige situaties teweeg kan brengen.

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tijdens projecten en dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe worden bijvoorbeeld beslissingen genomen op de verschillende kantoren? Welke normen en waarden gelden er in de landen? En hoe wordt er geëvalueerd tijdens en na projecten? We vragen het opnieuw aan Shadeé Braun (LINKIT, Nederland), Lando Schebsdat (LINKITSYSTEMS, Duitsland) en Louis Visser (LINKITSYSTEMS, Zuid-Afrika).

Welke normen en waarden zijn het belangrijkste op jouw kantoor?

Shadeé: “Hier (De Meern, red.) is alles erop ingericht om de beste versie van jezelf te worden. Ondernemerschap wordt gestimuleerd, om jezelf in je vakgebied én op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen. En omdat we te maken hebben met bijna twintig verschillen nationaliteiten op kantoor, is onderling respect de norm.”

Lando: “Transparantie in alles wat je doet en waardering voor elkaar: persoonlijk en zakelijk. We zijn een klein team en nauw betrokken bij elkaars (lopende) projecten, waardoor open communicatie en opbouwende feedback onmisbaar zijn voor de groeifase waarin we zitten met LINKITSYSTEMS (Duitsland, red.).”

Louis: “Het klinkt cliché, maar afspraak is afspraak en eerlijkheid. Doen wat je belooft. Collega’s en klanten moeten weten waar ze aan toe zijn en wat ze wel (en niet) kunnen verwachten. Een andere belangrijke waarde hier (Zuid-Afrika, red.) is zelfontplooiing, de drive om jezelf, en daarmee het team en de organisatie, naar een hoger niveau te tillen.”

Hoe ga je om met collega’s en leidinggevenden?

Shadeé: “Hier (De Meern, red.) is er weinig te merken van hiërarchie. Het draait om wederzijds respect, ongeacht iemands functie. LINKIT kent een open cultuur en de communicatie is erg laagdrempelig. We organiseren regelmatig activiteiten buiten het werk en het leuke is dat iedereen, van jonge starter tot directielid, hierbij graag aanwezig is.”

Lando: “Over het algemeen kent Duitsland een strakke werkcultuur en spreek je je leidinggevenden aan met ‘u’. Binnen LINKITSYSTEMS is dat gelukkig anders en zijn we een hecht en jong team. Beslissingen nemen we samen en tijdens onze maandelijkse teammeetings maken we, naast werk gerelateerde zaken, ook tijd voor een biertje of etentje.”

Louis: “In Zuid-Afrika hangt het erg af van het type organisatie. Uit ervaring weet ik dat er bedrijven zijn die een strikte hiërarchie kennen en waar managers de dagelijkse gang van zaken bepalen. Bij LINKITSYSTEMS in Joburg (Johannesburg, red.) is dit veel losser en zijn we, ongeacht de functie, allemaal open naar elkaar. Omdat we nog in de opstartfase zitten, hebben we nog geen echte borrels of activiteiten samen gehad. Ik hoop dat dit in de toekomst gaat veranderen, zodat we meer persoonlijk contact hebben.”

Hoe ervaar je de communicatie met andere landen?

Shadeé: “Eerlijk gezegd merk ik weinig verschil als ik contact heb met collega’s uit Duitsland. LINKIT heeft een internationaal karakter, waardoor iedereen een universele manier heeft gevonden om te communiceren.”

Lando: “Qua communicatie is er weinig verschil tussen Duitsland en Nederland. Het enige dat ik merk is dat LINKIT in De Meern al jaren draait als een geoliede machine en LINKITSYSTEMS (Duitsland, red.) nog maar relatief kort bestaat, waardoor we onszelf nog zien als een startup.”

Louis: “Nederlanders plannen meetings vaak alleen in tussen 09:00u en 17:00u, waardoor ik overleggen met collega’s en klanten erg goed moet inplannen. In Zuid-Afrika ligt dat anders: daar begint men vaak vroeg -soms al om 06:00u- en wordt er langer doorgewerkt.”

Hoe worden zaken geëvalueerd?

Shadée: “Om in de ‘flow’ te blijven, zijn er korte communicatielijnen. Squads stellen zelf KPI’s op voor de lopende projecten, bepalen de rolverdeling en evalueren regelmatig de voortgang van projecten. Tijdens de evaluaties maakt het niet uit of je kort of lang bij LINKIT werkt: als je ergens voor staat, dan kun je altijd het gesprek aangaan. Met squadleden, met andere collega’s en met het management.”

Lando: “We houden op frequente basis ‘review meetings’ om de voortgang van projecten te evalueren. Waar ligt ieders focus? Zijn de gestelde KPI’s reëel en haalbaar? En welke actiepunten moeten we identificeren voor een succesvol vervolg? Door op deze manier te evalueren, borgen we de snelheid en kwaliteit van ieder project.”

Louis: “Binnen ons Mendix-squad organiseren we regelmatig ‘Mendix Club Days’. We bespreken de lopende projecten, monitoren de status van de vooraf bepaalde KPI’s, reflecteren afgeronde cases en kijken gezamenlijk naar nieuwe ontwikkelingen op low-codegebied. Allemaal om toekomstige projecten nog beter aan te vliegen.”

Hoe zit het met de beslissingsbevoegdheid?

Shadée: “LINKIT bestaat uit verschillende squads, met ieder een eigen beslissingsbevoegdheid. Zo kunnen teamleden zelf beslissingen nemen over bepaalde zaken, maar worden er ook op teamniveau gezamenlijk beslissingen genomen. Iedereen heeft zijn eigen kracht en ze vormen samen een sterk geheel. Afgewogen besluiten kunnen hierdoor snel genomen worden.”

Lando: “Het hangt erg af van het type beslissing. Gaat het om een bedrijfstechnische beslissing, dan ligt dit bij onze teamlead. Gaat het om projectmatige beslissingen, dan ben je hier als individu vrij in. Toch nemen we vrijwel alle besluiten samen. Veel collega’s werken vooraf de vraag uit, onderzoeken deze en bespreken ze daarna in teamverband, alvorens er een besluit wordt genomen.”

Louis: “Bij ‘hick ups’ kijken we samen welke keuzes er gemaakt moeten worden om de vervolgstap te kunnen zetten. Hierbij is de input van alle betrokkenen erg waardevol om de juiste afweging te maken. Iedereen wordt gemotiveerd om mee te denken over besluiten, simpelweg omdat beslissingen invloed hebben op ons allemaal in de opstartfase waarin we zitten.”

Hoe wordt er omgegaan met plannen en initiatieven?

Shadée: “Met een diversiteit aan nationaliteiten en meer dan 200 mensen, ontstaan de mooiste ideeën. Dit kunnen initiatieven op professioneel gebied zijn, maar ook om het werkgeluk te verbeteren en de onderlinge relaties te versterken. Iedereen heeft de vrijheid om zijn ideeën uit te werken en uit te voeren.”

Lando: “Vanwege het jonge bestaan van onze organisatie, worden initiatieven en plannen enorm gewaardeerd om LINKITSYSTEMS verder te laten groeien in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, red.). Maar ook op onderling vlak worden vaak plannen geïnitieerd en vinden er regelmatig bijeenkomsten en borrels plaats op ons kantoor in Düsseldorf.”

Louis: “Vrijdag staat bij ons in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Er is financiële ruimte en tijd om certificeringen te halen, jezelf te ontwikkelen en eigen initiatieven uit te werken. Iedereen heeft een eigen roadmap, waarin je beschrijft waar je naar toe wilt en hoe dat bijdraagt aan de organisatie. En tijdens onze Mendix Club Days gaan we in op innovatie en opperen we initiatieven hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.”

Tot slot, wat doe je om los te komen van je werk?

Shadée: “Iedere ochtend begint voor mij met yoga, waardoor ik stressvrij aan de dag begin. En wanneer ik thuiswerk, zoek ik graag de natuur op. Ik woon vlakbij een bos en een stevige wandeling helpt me om mijn hoofd leeg te maken en nieuwe ideeën op te doen.”

Lando: “Wanneer ik thuiswerk en mijn zoontje ook thuis is, ga ik graag samen voetballen in de tuin. Daarnaast zoek ik, zeker na een intensieve werkweek, graag de natuur op om te fietsen, wandelen of klimmen.”

Louis: “Als het werk het toelaat, ga ik -voor de lunch- naar de gym. Omdat ik 99% van de dag zit, vind ik het belangrijk om te bewegen en mijn bloed weer te voelen stromen. Ik merk dat ik veel effectiever ben als ik mezelf mentaal en fysiek heb opgefrist.”

Shadeé Braun, Recruitment Business Partner

LINKIT (De Meern, Nederland)

Shadeé (33) werkt sinds februari 2022 bij LINKIT en is als Recruitment Business Partner verantwoordelijk voor de recruitment van de Low Code-squad. Ze heeft een voorliefde voor yoga en luistert het liefst naar Afrikaanse- en Latin chill beats.

Lando Schebsdat, Head of Solution Advisor

LINKITSYSTEMS (Düsseldorf, Duitsland)

Lando (37) is als Head of Solution Advisor werkzaam voor LINKITSYSTEMS in Duitsland en bedient klanten in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, red.). In zijn vrije tijd fietst, wandelt en klimt hij graag.

Louis Visser, Mendix Lead Developer

LINKITSYSTEMS (Johannesburg, Zuid-Afrika)

Louis (29) is Mendix Lead Developer en LINKIT-explorer van het eerste uur sinds LINKITSYSTEMS haar deuren opende in Zuid-Afrika. Hij is een echt buitenmens en trekt graag de wilde natuur in.

Wil je zelf een explorer worden en meer weten over werken bij LINKIT? Check onze vacatures hier of neem contact met ons op.

Hoe kan ik je helpen?

Contact Maaike

Stuur een email +31 (0)30 265 0 265
Hoe kan ik je helpen?