Efficiënter medicijnen ontwikkelen én produceren? Het kan, met deze 3 stappen

Agile

Het ontwikkelen van medicijnen is een soort van Darwinisme in optima forma. Alleen de sterksten overleven het hele traject. Van begin tot eind duurt het bovendien al gauw 12 jaar voordat een geneesmiddel alle stappen van onderzoek, financiering, productie en goedkeuring heeft doorlopen. De eisen zijn zo hoog en de ontwikkeling zo complex, dat één nieuw geneesmiddel ontwikkelen inmiddels tussen de 1 en 2 miljard dollar kost. Is daar iets aan te veranderen? Jazeker, maar het is wel een forse uitdaging!

1. Digitalisering

Waar vrijwel alle sectoren digitalisering inmiddels hebben omarmd, lijkt de farmaceutische industrie enorm haar best te doen om juist zo traditioneel mogelijk te blijven werken. De labomgeving van nu had, qua manier van werken, zomaar weggelopen kunnen zijn uit een oude zwartwit foto uit 1930. En dat terwijl de complexiteit van het onderzoek enorm is toegenomen.

Digitalisering biedt mogelijkheden om de enorme kosten voor R&D naar beneden te krijgen en tegelijkertijd een versnelling te creëren in het aantal nieuwe medicijnen dat op de markt gebracht kan worden. Goed voor de farmaceut, maar ook voor de volksgezondheid. Een combinatie van technologieën zoals Digitalisering, AI, miniaturisering en IoT kunnen samen een wezenlijke verandering teweegbrengen in het laboratorium. Daarbij worden nieuwe medicijnen zoveel mogelijk digitaal ontwikkeld en ‘gecheckt’ op basis van de historische data uit vorige experimenten.

2. Agile werken

Technologie is echter zo sterk is als de persoon die het gebruikt. Een computer is pas echt wat waard als je weet hoe je die moet gebruiken. Hetzelfde geldt voor de net genoemde technologieën. In bijna alle gevallen valt digitalisering dan ook samen met een nieuwe manier van werken. Agile werken leent zich daarbij het beste voor een digitale werkomgeving.

Daarbij werk je in multidisciplinaire teams, iteratief aan de ontwikkeling van een bepaald onderdeel van een product. Na afloop van die periode, meestal een ‘sprint’ van twee weken, ga je met het team bij elkaar zitten om de voortgang te bespreken. Vaak aangevuld met de opdrachtgever erbij. Je kijkt onder andere hoe de ontwikkeling is verlopen, wat er goed ging en wat juist niet en hoe je bepaalde ‘learnings’ kunt verwerken in de rest van de ontwikkeling. Daarnaast biedt het mogelijkheden aan de opdrachtgever om de scope van de opdracht bij te stellen op basis van nieuwe ontwikkelingen of inzichten vanuit de ‘business’ of de eindgebruiker.

Agile werken is een gecontroleerde, snelle manier van werken. Door in korte cycli te werken, krijg je snel feedback en kom je op efficiënte wijze tot een bruikbare oplossing. Vooral de combinatie van digitalisering en agile werken in het lab kan leiden tot een flinke versnelling in de duur van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, behandelingen en therapieën.

3. Cultuurverandering

In sommige sectoren is deze manier van werken makkelijk te introduceren. In de farmaceutische industrie is het een draai van 180 graden. De grootste impact heeft ongetwijfeld de verschuiving in het soort mensen dat voor het werk nodig is. Want hoe kun je van wetenschappers verwachten dat zij naast het zijn van expert op het gebied van medicijnontwikkeling ook nog beschikken over de competenties van een data scientist? Iemand die waardevolle nieuwe inzichten haalt uit de grote hoeveelheid data die ontstaat uit alle experimenten. Door IT en lab te combineren ontstaat niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook de behoefte en noodzaak aan nieuwe functieprofielen en rollen.

De vraag is natuurlijk hoe makkelijk dit in te voeren is. De beste manier is stap voor stap, waarbij je steeds duidelijker de toegevoegde waarde laat zien per stap. Ook is het zaak om daar zoveel mogelijk mensen uit het veld bij te betrekken. Het uiteindelijke doel is namelijk dat zij hun werk met meer resultaat kunnen uitvoeren. En hopelijk ook met meer werkplezier.